Płazy i gady maja 19 2013 – czerwca 14 2020

Start slideshow

Grzebiuszka (Pelobates fuscus)

6 images

Jaszczurka Zwinka (Lacerta agilis)

8 images

Kumak Nizinny (Bombina bombina)

5 images

Zaskroniec Zwyczajny (Natrix natrix)

9 images

Ropucha Szara (Bufo Bufo)

8 images

Ropucha Paskówka (Bufo calamita)

4 images

Rzekotka drzewna (Hyla arborea)

8 images

Żaba trawna (Rana temporaria)

1 image

Żaba Zielona (Rana esculenta)

5 images