Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) grudnia 26 2020

Start slideshow