Trznadel (Emberiza citrinella) stycznia 31 2014 – stycznia 21 2017

Start slideshow