Mewa Śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) maja 31 2014

Start slideshow